Skip to main content

Nha Trang => Mũi Né, Phan Thiết

mui ne (1)
Nha Trang => Mũi Né, Phan Thiết

 

- Nha Trang => Mũi Né, Phan Thiết : Đi 1 chiều. Giá trọn gói.

- Xe 4 Chỗ: Giá 2,400K giảm còn 1,900K
- Xe 7 Chỗ : Giá 2,900K giảm còn 2,400K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 4,000K giảm còn 3,200K
- Nha Trang => Mũi Né, Phan Thiết : Đi 2 chiều 2 ngày, lx ở lại phục vụ. Miễn phí city tour tại Mũi Né 20km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói bao gồm phí cao tốc, phí chờ.
- Xe 4 Chỗ: Giá 3,900K giảm còn 3,000K
- Xe 7 Chỗ : Giá 4,500K giảm còn 3,500K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 5,500K giảm còn 4,200K