Skip to main content

Nha Trang => Bãi Dài

flamingo
Nha Trang => Bãi Dài

- Nha Trang => Bãi Dài : Đi 1 chiều. Giá trọn gói.

- Xe 4 Chỗ: Giá 300K giảm còn 250K
- Xe 7 Chỗ : Giá 400K giảm còn 300K
- Nha Trang <=> Bãi Dài 2 chiều : Đi 2 chiều miễn phí chờ 2h. Phát sinh thêm giờ chờ tính 50k/h. Giá trọn gói.
Xe 4 Chỗ: Giá 600K giảm còn 500K
- Xe 7 Chỗ : Giá 900K giảm còn 600K
-  Xe 16 Chỗ : Giá 1,500K giảm còn 900K